Prioritățile proiectului

 

Prioritățile proiectului, selectate în conformitate cu realitatea actuală, sunt:

A. Abordarea eșecului referitor la abilitățile de bază în matematică, știință și alfabetizare prin metode mai eficiente, inovatoare de predare

B. Sprijinirea școlilor pentru a combate abandonul școlar timpuriu (ESL) și elevii dezavantați, precum și pentru a aborda toți elevii, de la cel mai mic la cel mai mare capăt al spectrului academic

C. Îmbunătățirea realizărilor competențelor relevante și cu un nivel înalt, de bază și transversale, într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții.

Argument

Fiecare școală vrea să aibă studenți de succes. Din păcate, situația din majoritatea școlilor este diferită. Numărul de studenți care nu ating nivelul așteptat de competențe de bază în matematică, știință și literatură este încă destul de mare. Conform rezultatelor PISA 2012 OECD, situația este îngrijorătoare, mai ales în contextul actual. Favorizat de criza economică, studenții din familii cu situație materială scăzută sunt potențial mult mai probabil să intre în categoria celor care au nevoie de sprijinul școlii pentru a depăși nivelul scăzut al competențelor în domenii de bază. Școlile noastre nu face excepție. De asemenea, am constatat că există grupuri susceptibile la rezultate academice mediocre, care influențează performanța viitoare în școlile noastre. Din acest motiv, „Abordarea eșecului în abilitățile de bază în matematică, știință și alfabetizare prin metode mai eficiente, inovatoare de predare“ este tema centrala a proiectului nostru. Implementarea proiectului va contribui în mod semnificativ la reducerea numărului de studenți cu eșec școlar. Pentru profesori, vor fi dezvoltate metode alternative de predare care ajută la identificarea unor noi tehnici utile pentru a avea o educație de calitate. Vom efectua un schimb de bune practici și vom propune noi metode care vor fi utile pentru profesorii de orice specialitate. În acest fel sperăm să contribuim la scăderea numărului elevilor cu un nivel scăzut de competențe de bază. Modificări ale nivelului elevilor și profesorilor vor contribui la evaluarea pozitivă a școlii, care sperăm să afecteze pozitiv comunitatea.

Abandonul școlar timpuriu poate fi considerat un eșec, nu numai în mod individual, ci și pentru sistemul educațional. Prin urmare, „Sprijinirea școlilor pentru a combate abandonul școlar timpuriu (ESL) și elevii dezavantați, precum și pentru a aborda toți elevii de la cel mai mic la cel mai mare capăt al spectrului academic “ este un obiectiv al fiecărei societăți și fiecărei școali. Noi nu suntem o excepție.

Raportul final al Grupului de lucru tematic privind abandonul școlar (Thematic Working Group on Early School Leaving), noiembrie 2013, realizat de Comisia Europeană, spune că țările noastre sunt peste media europeană în ceea ce privește procentul de ESL. Fiind în școlile noastre clase VET, suntem mai predispuși la acest fenomen. Tendința este ca elevii care aleg această cale să aibă eșec școlar de învățământ anterior, astfel încât aceștia să aibă un respect scăzut pentru școală. Dacă la nivel social, nu putem contribui la reducerea sărăciei familiilor din care provin elevii noștri, ne propunem să oferim oportunități pentru acești elevi, să le arătăm că cunoașterea este importantă. Învățarea este posibilă numai în cazul în care considerați că acest lucru este posibil. Dezvoltarea metodelor alternative de învățare, care se bazează pe abilitățile dobândite în sistem non-formal, pe pasiunile lor, intenționăm să-i conducă să-și schimbe opinia cu privire la educațea în general și, în special, cu privire la propria lor educație. Din acest punct de vedere vom realiza un studiu de pasiuni comune elevilor, care pot fi transformate în oportunități de învățare. Este modul nostru prin care dorim să contribuim la scăderea ratei șomajului și a excluziunii sociale, a sărăciei implicit.

Obiectivul final pe care ni-l propunem prin dezvoltarea acestui proiect este de a contribui la „educație deschisă și inovatoare, formarea și activitatea profesională a tinerilor, încorporate în era digitală“. Utilizarea unor noi metode și tehnologii pe care le vom dezvolta in cadrul proiectului vor promova comunicarea între elevi și la nivel de școală și va facilita comunicarea cu elevii de diferite naționalități. Dorim să contribuim în acest mod la a schimba comportamentul elevilor, emoțional, intelectual și educațional. Elevii vor avea șansa de a deveni conștienți de potențialul lor, contribuind la formarea unui cetățean activ, cu o viziune europeană, care să aibă acces liber la valorile sale.

Proiectul își propune să se înscrie în prioritățile de Grand Coalition for Digital Jobs, parteneriat multiplu între diferite părți interesate coordonate, de Comisia Europeană, abordând, în special, una dintre prioritățile sale cheie „de învățare inovatoare și de predare ... astfel încât elevii să obțină abilitățile necesare pentru a avea succes“.

Proiectul nostru își are ferm rădăcinile în prioritățile de mai sus, într-un mod inovator, care va avea un caracter deschis. Rezultatele pe care le propunem noi dorim să fie transferabile și să contribuie la schimbarea politicilor educaționale în domeniu. Activitățile vor avea un caracter deschis, care leagă școala de societate. Utilizarea în afara mediului școlar ca o „sursă de date“, dezvoltarea competențelor de bază și extinse în viziunea europeană actuală, vor contribui la deschiderea școlii pentru societate. Prin creșterea accesului la cultură și civilizație, elevii vor deveni vectori de schimbare ai mentalității colective, raportat la școală și educație, în sens general. Dispozitivele mobile și învățarea în afara sălii de clasă pot fi folosite pentru a facilita educația pentru dezvoltare durabilă. Este un proces de corectitudine pe care ne-o dorim, în creșterea accesului pentru persoanele cu posibilități reduse, pentru persoanele defavorizate, sau la resurse inaccesibile în alt mod. Dorim să dezvoltăm metode care vor fi transferabile și pe care le oferim celor care doresc să le folosească.

Citiți "Rezumatul proiectului" în:

Engleză

Turc

Greacă

Polonez

Portugheză

Italiană

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.