Sumarul Proiectului

Contextul economic și social actual în care evoluăm este unul dintre factorii cu care ne confruntăm în educație. Studii recente efectuate la nivel european au demonstrat că există încă situații dificile cu care ne confruntăm. Elevii provin din medii cu risc economic din ce în ce mai mare, aceasta este principala provocare externă la care sunt expuse elevi. Rezultatul este că elevii au din ce în ce mai mult dezinteres față de școală, în general, abandonul școlar în creștere  fiind o consecință imediată.

Pentru a contracara aceste probleme, școala trebuie să se definească în ceea ce privește metodele utilizate în relațiile cu elevii. De obicei, această redefinire este un proces de lungă durată, care poate include costuri suplimentare, adesea dificil de acoperit. Școala ar trebui să se deschidă în societate, în ambele direcții: să preia ceea ce este util în educație și a fost dezvoltat în medii non-formale, dar, de asemenea, să conducă societatea să ia ceea ce este valoros în școală.

Proiectul nostru oferă o posibilă soluție, care ar contribui la reducerea presiunilor asupra elevilor și a familiilor lor, în același timp oferindu-le soluții pe termen mediu și lung. Pentru școli, este un mod în care putem experimenta modalități de a prelua mediul extern, în scopul de a realiza valorizarea noastră.

Cele șase școli din proiect au un profil diferit, atât în ​​ceea ce privește mediul economic în care evoluează, cât și interesul elevilor sau nivelul de calificare și aspirațiile lor. Punctul comun este interesul cu care trebuie să se adapteze la cerințele societății și de a contracara amenințările la care sunt supuse, în mare parte aceleași. Implicarea în proiect a  unei universități, printr-o instituție de învățământ, este liantul acțiunilor noastre.

În mod direct, proiectul se adresează unui număr de 180 de elevi și 84 de profesori care vor participa la activități de învățare pe termen scurt. Ei vor fi în mare parte parteneri în identificarea modurilor în care pot utiliza dispozitive mobile în dezvoltarea potențialului lor, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

Principalele acțiuni pe care ni le propunem în parteneriatul strategic sunt:

  • metodele și activitățile necesare de proiectare pentru a facilita învățarea prin intermediul dispozitivelor mobile.

  • activități de evaluare a activităților de proiectare de calitate și abilitățile participanților.

  • dezvoltarea de tehnici speciale pentru a gestiona utilizarea acestor dispozitive mobile în clasă

  • dezvoltarea, evaluarea și certificarea alfabetizării digitale a elevilor și a cadrelor didactice, în contextul european

  • dezvoltarea abilităților de comunicare și lucrul în echipă, în spații reale sau virtuale

  • dezvoltarea de materiale curriculare, cursuri și materiale conexe, care să permită sustenabilitatea proiectului după încetarea finanțării se încheie.

Activitățile se vor desfășura online și în cadrul reuniuniior transnaționale. Acestea sunt planificate astfel:

  • 6 mobilități mixte ale elevilor, organizate câte una pentru fiecare școală, timp de 5 zile. Alături de elevii din fiecare școală va participa și o persoană însoțitoare (profesor).

  • 6 evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt, timp de 5 zile fiecare, câte unul organizat de către fiecare școală. La fiecare eveniment vor participa două persoane (profesori) pentru fiecare partener.

  • 2 Evenimente de multiplicare, prima gazdă fiind  școala din Maia, organizată în colaborare cu UMninho, iar a doua, la Focsani. Cel puțin un reprezentant al  fiecărui partener va participa on-line, precum și un număr de participanți locali/străini, alții decât  din școlile implicate în proiect. Numărul total de participanți este de 150.

  • Pentru a organiza activitățile proiectului, monitorizarea și evaluarea, sunt planificate trei întâlniri transnaționale de proiect, la care vor participa doi reprezentanți ai fiecărui partener.

Rezultatele proiectului care vor contribui la atingerea obiectivelor sale sunt de trei tipuri. Din moment ce proiectul nostru ne propunem să fie unul inovator, cea mai importantă categorie este reprezentată, din acest punct de vedere, de produsele intelectuale. Un număr de rezultate tangibile și intangibile pe care le propunem va contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor stabilite.

Rezultatele așteptate sunt reprezentate, în principal, de schimbarea percepției elevilor pentru propria lor educație, demonstrată prin creșterea nivelurilor de competențe de bază și transversale ale acestora, însoțită de reducerea abandonului școlar, precum și îmbunătățirea performanțelor de calitate a cadrelor didactice printr-o creștere a competențelor necesare secolului XXI.

Impactul pe termen lung al proiectului este atât pentru partenerii care contribuie la valorificarea acestora, în contextul european, cât și pentru nivelul elevilor și cadrelor didactice, atât în ​​termeni de competențe dezvoltate cât și prin perspectiva unei abordări directe la educarea lor, în ceea ce privește învățare pe tot parcursul vieții.

Citiți "Rezumatul proiectului" în:

Engleză

Turc

Greacă

Polonez

Portugheză

Italiană
 

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.