PROJENİN ÖNCELİKLERİ

Mevcut gerçekliğe göre seçilen proje öncelikleri şunlardır:

 

A. Daha etkili, yenilikçi öğretim yöntemleri ile matematik, fen ve okuryazarlık alanında temel becerilerde, beklenenin altında olan başarı seviyesine dikkat çekmek,

 

B. Okulların,  okulu erken bırakma (Early School Leaving/ESL) ve diğer dezavantajlarla mücadelesini desteklemek ve aynı zamanda akademik spektrumun en düşük noktasından en üst noktasına kadar tüm öğrencilere hitap etmek,

C. Hayat boyu öğrenme perspektifiyle, ilgili ve üst düzey temel ve çapraz yetkinliklerde başarı sağlamak.

Tartışma

Her okul başarılı öğrencilere sahip olmak ister. Ne var ki çoğu okulda durum  farklıdır. Matematik, Fen ve Edebiyat derslerinde, temel beceriler konusunda beklenen seviyeye ulaşamayan öğrenci sayısı hala oldukça yüksektir. OECD 2012 PISA sonuçlarına göre, bu durum özellikle mevcut bağlamda endişe vericidir. Ekonomik krizin de etkisiyle, maddi durumu düşük ailelerin öğrencilerinin, temel alanlarda düşük becerilerin üstesinden gelmek için okul desteğine daha çok ihtiyaç duymaları kuvvetle muhtemeldir.  Bizim okullarımız da bu durum için bir istisna değildir. Okullarımızda gelecekteki okul performansını da etkileyecek vasat akademik sonuçlara açık gruplar bulunduğunu tespit ettik. Bu nedenle, "Matematik, Fen ve okur-yazarlık konusundaki temel becerilerin daha etkili, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanılarak geliştirilmesi ve bu yolla başarısızlıkların giderilmesi", projemizin ana temasıdır. Projenin uygulanması, öğrencilerin okul başarısızlığının azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır.  Öğretmenler için ise nitelikli bir eğitime sahip olmak amacıyla faydalı yeni teknikler tanımlamaya yardımcı alternatif öğretim yöntemleri geliştirilecektir. En iyi uygulamaları birlikte gerçekleştirecek ve herhangi bir konuda öğretmenlere yararlı olacak yeni yöntemler önereceğiz. Bu şekilde, düşük seviyeli temel becerilere sahip öğrencilerin beceri seviyelerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı umuyoruz. Öğrenci ve öğretmen açısından kaydedilen gelişimin okulun olumlu şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacağı, bunun da toplumu olumlu etkileyeceği kanaatindeyiz.

 

Okulu erken bırakma yalnızca bireysel açıdan değil, aynı zamanda eğitim sistemi açısından da bir başarısızlık olarak görülebilir. Bu nedenle, " okulu erken bırakma (Early School Leaving) ve dezavantajla mücadele etmek ve aynı zamanda beceri seviyesi ve akademik başarısı ne olursa olsun tüm öğrencilere hitap etmek" için destek vermek her toplumun ve her okulun hedefidir. Biz de bir istisna değiliz.

 

Avrupa Komisyonu tarafından Kasım 2013'te yapılan Okulu Erken Bırakmaya Yönelik Tematik Çalışma Grubunun Nihai Raporu ülkelerimizin ESL (Okulu Erken Bırakma) yüzdesi açısından Avrupa ortalamasının üstünde olduğunu söylemektedir.  Okullarımızda Mesleki Eğitim ve Öğretim sınıflarına sahip olduğundan  bu duruma daha yatkın . Eğilim, bu rotayı seçen öğrencilerin daha önceki öğrenim ortamlarında başarısız olmaları nedeniyle, okula karşı olan saygılarının düşük olması yönündedir. Sosyal boyutta, öğrencilerimizin ailelerinin yoksulluğunun azaltılmasına katkıda bulunamayacak olursak, bu öğrencilere bilginin önemli olduğunu göstermek için fırsatlar sunmayı planlayamayız. Öğrenmek, ancak bunun mümkün olduğuna inanmakla mümkündür. Yaygın sistemde kazandıkları becerilere ve ilgi alanlarına dayanan alternatif öğrenme yöntemleri geliştirerek, öğrencilerin genel olarak eğitimle, özellikle de kendi eğitimleriyle ilgili görüşlerini değiştirmeyi planlıyoruz. Bu bakış açısıyla, öğrencilerin öğrenme fırsatlarında kullanılabilecek ortak ilgi alanları üzerine bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İşsizlik oranı, sosyal dışlanma ve yoksulluğu azaltmaya dolaylı olarak katkıda bulunmak istiyoruz.

 

Bu projenin gelişim aşamasında belirlediğimiz nihai hedef, dijital çağ ile bütünleşmiş gençlerin işbirliği ve eğitimi ile açık ve yenilikçi bir eğitim sistemine katkıda bulunmaktır. Proje içinde geliştireceğimiz yeni metot ve teknolojileri kullanmak; öğrenciler ve okuldaki seviyeleri arasındaki iletişimi teşvik edecek ve farklı milletlerden öğrenciler ile iletişimi de kolaylaştıracaktır. Bizler böylelikle duygusal, düşünsel ve eğitimsel açıdan öğrencilerin davranışlarını değiştirmeye katkıda bulunmak  istiyoruz.

Öğrenciler, Avrupa vizyonuna uygun bir bakış açısı oluşmasına katkı sağlayarak, kendi potansiyellerinin farkına varma fırsatı yakalayacaklar.

Proje, öğrencilerin başarıya ulaşmada gerekli becerileri edinebilmeleri için dijital işlerin yapılabilmesi açısından, Avrupa Birliği tarafından koordine edilen çoklu paydaş ortaklığının özellikle kilit önceliklerinden olan “yenilikçi öğrenme ve öğretim” in Dijital İşler için Büyük Koalisyon’un önceliklerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Projemiz, kesinlikle üstte belirtilen öncelikler üzerine kurulu açık ve net, anlaşılır,  yenilikçi bir yaklaşımdır. İleri sürdüğümüz sonuçların transfer edilebilir olması ve bu alandaki eğitim politikalarının değişimine katkı sağlamasını istemekteyiz. Aktiviteler okul ile bağlantılı, net, anlaşılır şekilde olacaktır. Okul dışı çevreyi “veri kaynağı” olarak kullanma, şu anki Avrupa  vizyonunda temel becerileri geliştirme ve okulu topluma açmaya yardımcı olacaktır.

Kültür ve medeniyetlere erişimin artması ile öğrenciler genel anlamda okul ve eğitim ile alakalı konularda işbirlikçi  anlayışın değişimci bireyleri olacaktır.

Mobil cihazlar ve sınıf dışında öğrenme sürdürülebilir gelişim için eğitimi kolaylaştırmada kullanılabilir.

Bu, yeterli fırsata sahip olmayan, dezavantajlı veya kaynak erişimine fırsatı olmayan insanların erişiminin artmasını istediğimiz bir iyi niyet sürecidir. Proje kapsamında transfer edilebilir metotlar geliştirmek ve bunları kullanmak isteyenlere bu projeyi sunmaktayız.

''Projenin Öncelikleri '' bölümünü okuyun:

Romen

Yunan

ingilizce

Polonyalı

Portekizce

İtalyan

Project no.  2016-1-RO01-KA201-024659, Duration: 24 months (01 / 10 / 2016 - 30 / 09 / 2018), Coordinator : Petronia Moraru, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani.Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, that reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsi­ble for any use of the information contained herein.